Bezpośrednia korespondencja między kierowcą a kierownikiem

Sprawna komunikacja między kierownikiem ds. transportu a kierowcą jest niezbędna do prawidłowego zarządzania transportem. W tym celu Fleethand posiada okno czatu na żywo, które zapewnia stałą komunikację pomiędzy menedżerem a kierowcą z dowolnego okna systemu Fleethand. Funkcja tego rozwiązania jest prosta – udostępniać informacje związane z trasą i przewozem ładunków, przesyłać różne zeskanowane dokumenty, zdjęcia i inne pliki.

Skontaktuj się z nami