Monitoring agregatu chłodniczego

Dokładna kontrola temperatury jest niezbędna podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę i utrzymania ich jakości. Dzięki systemowi Fleethand możesz monitorować temperaturę, tryby i godziny pracy chłodni, otrzymywać ostrzeżenia o osiągniętych odchyleniach temperatury (górne lub dolne granice temperatury). Temperatura ładunku jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na mapie, wykresie, w tablecie kierowcy i raporcie o temperaturze.

Skontaktuj się z nami