Raporty

Oprogramowanie Fleethand zbiera wszystkie dane pojazdu, porządkuje je i może generować różne ważne raporty, takie jak: podsumowanie za wybrany okres, harmonogramy tachografów, karty czasu pracy kierowców, które służą nie tylko do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa, ale także do analizy procesów i wykonywania procesów. pewne decyzje, które pozwalają na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami